20 فیلمی که باید هر کارآفرین ببیند !

20 فیلمی که باید هر کارآفرین ببیند !

از دید من فرهنگ کارآفرینی در آمریکا فرهنگی کاملا جا افتاده است(کاملا برعکس اینجا)، نمود آن را میتوان در فیلمهای......

پنجاه و ششمین همفکر مشهد

پنجاه و ششمین همفکر مشهد

همفکر پنجاه و ششم مشهد در پژوهشکده ثامن در تاریخ 14 تیر 96 برگزار شد. در این جلسه از همفکر در خدمت مهدی علیپور (دکتر استارتاپ) بود...

اشتباهات بزرگ در بازاریابی محتوایی

اشتباهات بزرگ در بازاریابی محتوایی

اشتباهات بزرگ در بازاریابی محتوایی...

قوی باش!

قوی باش!

هر وقت خواستی متوقف شی، هر وقت خسته شدی، هر وقت کم آوردی، به این فکر کن که چرا شروع کردی به کسایی فکر کن که تنها امیدشون تو هستی. اون وقت بی رحمانه ادامه بده.💪 ...

پنجاه و پنجمین همفکر مشهد

پنجاه و پنجمین همفکر مشهد

گزارش همفکر مشهد...

قدرت عادت( در زندگی و کسب و کار)

قدرت عادت( در زندگی و کسب و کار)

قدرت عادت/معرفی کتاب قبل از این همیشه فکر میکردیم که زندگی ما حاصل تصمیم های ماست.......

ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق استارت آپی

ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق استارت آپی

ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق استارت آپی ...

پنجاه و چهارمین

پنجاه و چهارمین "همفکر مشهد"

پنجاه و چهارمین همفکر مشهد...

استراتژی توسعه دایراه ای کسب و کار

استراتژی توسعه دایراه ای کسب و کار

مبنای استراتژی دایره ای این است که همه‌ي مديران وحدت داشته باشند و همه‌ي كاركنان و مديران سطوح مختلف سازمان داراي انتظارات مشترك گردند......

حداقل محصول قابل عرضه

حداقل محصول قابل عرضه"MVP" - مصطفی پور علی

MVP (محصول حد اقلی قابل عرضه)چیست؟...