شصتمین رویداد همفکر مشهد به میزبانی رایافید

شصتمین رویداد همفکر مشهد به میزبانی رایافید

شصتمین رویداد همفکر مشهد به میزبانی رایافید برگزار گردید

که در ادامه گزارشی تصویری از آن را مشاهده می کنید.

 

گزارش-تصویری-رویداد-شصتم-همفکر-مشهد
گزارش-تصویری-رویداد-شصتم-همفکر-مشهد

گزارش-تصویری-رویداد-شصتم-همفکر-مشهد

درباره نویسنده